ИПАРД 2018-Фарми за молзни крави,овци,кози и тов

Поседувате или сакате да направите нова фарма на крави, кози или овци? ИПАРД е добро решение за секторот добиток (млечни или за гоење) до ниво на обработка и директен маркетинг од сопствено производство на фарма:

ИПАРД 2018-Одгледување зеленчук и компири

Оваа инвестиција е поддржана со неповратен грант од 60%, 65% (за млади земјоделци) до 70% (за планински места) за  ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПЛАСТЕНИЦИ И СТАКЛЕНИЦИ КАКО И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНЧУК НА ОТВОРЕНО. Се поддржува исто така одгледување на комир, печурки и легуминозни растенија.

ИПАРД 2018-Маслинки и маслиново масло

Инвестиции во ОБНОВУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОВОШНИ НАСАДИ, овоштарници, вклучително и МАСЛИНКИ се поддржани со неповратен грант од 60%, 65% (за млади земјоделци)  до 70% (за планински места).

ИПАРД 2018-Трпезно грозје и медоносни дрвја

Инвестиции во ОБНОВУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОВОШНИ НАСАДИ, овоштарници, вклучително и трпезно грозје и/или медоносни дрва (за производство на мед) се поддржани со неповратен грант од 60%, 65%(за млади земјоделци) до 70% (за планински места).

ИПАРД 2018-Насади на орев

Инвестицијии во ОБНОВУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОВОШНИ НАСАДИ се поддржани со неповратен грант од 60%, 65% (за млади земјоделци) до 70%(за планински места) во ИПАРД програмата.

ИПАРД 2018- Насади на лешник и бадем

Инвестицијии во ОБНОВУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОВОШНИ НАСАДИ се поддржани со неповратен грант од 60%, 65% (за млади земјоделци) до 70% (за планиски места) во ИПАРД програмата.