ИПАРД 2018-Фарми за молзни крави,овци,кози и тов


krava-koza-ovca

Поседувате или сакате да направите нова фарма на крави, кози или овци?
ИПАРД е добро решение за секторот добиток (млечни или за гоење) до ниво на обработка и директен маркетинг од сопствено производство на фарма:

-Млеко и млечни производи,
-Месо и производи од месо.
Процентот на кофинансирање изнесува 60% и се зголемува согласно:
– 65% за инвестиции од млади земјоделци;
– 70% за инвестиции во планински области
Минималните вкупни прифатливи трошоци предложени заинвестициониот проект од оваа мерка е 3 000 евра. Максималната вкупна помош, која се доделува на еден примач во рамките на оваа мерка е 1 500 000 евра за целиот период на спроведувањето на Програмата.
Кој може да аплицира:
  • Земјоделско стопанство
  • Трговско друштво
  • Физичко лице
  • Минимум регистирани грла на крави: 5 крави/12 телиња
  • Минимум регистрирани грла на овци и кози: 15 овци/кози
За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s