ИПАРД 2018-Одгледување зеленчук и компири


growing-unusual-vegetables

Оваа инвестиција е поддржана со неповратен грант од 60%, 65% (за млади земјоделци) до 70% (за планински места) за  ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПЛАСТЕНИЦИ И СТАКЛЕНИЦИ КАКО И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНЧУК НА ОТВОРЕНО. Се поддржува исто така одгледување на комир, печурки и легуминозни растенија.

Кој може да биде корисник
-Земјоделско стопанство
-Трговско друштво / трговец поединец
-Физичко лице за нови инвестиции
 
Вкупна вредност на прифатливи трошоци за ко-финансирање по поединечен корисник изнесува во минимален износ на прифатливи трошоци од 3.000 евра;
 
Еден корисник може да користи средства за инвестиции 1 во максимален износ од 1.500.000 евра за финансискиот период до 2020година

 

За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s