ИПАРД 2018-Кланични капацитети за говеда, свињи, овци/јагниња


klanici

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКО ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЛИНИИ НА КЛАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ/ЈАГНИЊА ИПАРД ИПАРД кофинансира со грант од 50% при што минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори како и третман на отпадни води и канализација.

Кој може да биде корисник?
  • Правни лица основани согласно Законот за трговски друштва, кои влегуваат во рамките на мало и средно претпријатие, над 10 вработени и обрт од над 2 милиони евра
  • Земјоделски задруги основани согласно Законот за земјоделски задруги

За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s