ИПАРД 2018-Ветеринарни услуги


Research specialist Susan Linden (L) checks on a dog named Betty while veterinary surgeon Mandi Lopez (R) studies x-rays of Betty's knee, taken using a device dubbed DGY2000 which Lopez developed with veterinary surgeon Mark Markel and instrument specialist William Hagquist. The DGY2000 straps to a leg above and below a joint, allowing researchers or vets to apply a small force to just one bone and x-ray the result, thereby detecting minor cruciate ligament damage before the ligament ruptures. ©UW-Madison University Communications 608/262-0067 Photo by: Michael Forster Rothbart Date:  11/03    File#:   D100 digital camera frame 12172

ИПАРД кофинансира изградба на ветеринарни станици и модернизирање на истите во рурални средини (до 30.000 илјади жители), со грант до 65%. Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 1.500 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.

Барателот може да биде ТРГОВСКО ДРУШТВО / ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ основано согласно Законот за трговски друштва, рангиран како мало или микро претпријатие. Микро претпријатије е до 10 вработени со годишен обрт до 2 милиони евра, додека мало е до 50 вработени со годишен обрт до 10 милиони евра.
За инвестициите во вршење на ветеринарна дејност, Барателот треба да има Одобрение за вршење на дејност издадено од страна на Агенција за храна и ветерина на РМ согласно Законот за ветеринарно здравство, исто така Одобрението е потребно и за воспоставување на нови капацитети за ветерина.

 

За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

 

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s