ИПАРД 2018-Производство на друг мебел


tapaciranje

ИПАРД ве кофинансира со грант до 65% од вкупната инвестиција доколку се занимавате со производство на спални, каучи, тапацир и сл.

Минималната прифатлива вредност на инвестиција по поднесено Барање за финансика поддршка изнесува 1.500 евра во денарска противвредност. Максималниот износ на прифатливи трошоци по корисник за целокупниот временски период за имплементација изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.
Потребно е инвестицијата да биде во рурална средина, односно населено место под 30.000 жители.
ПРИФАТЛИВИ БАРАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
  1. Земјоделско стопанство
  2. Трговско друштво / трговец поединец
  3. Занаетчија
Трговските друштва или Трговците поединци се прифатливи како баратели доколку истите се рангирани во категорија на микро претрпијатие (до 10 вработени и годишен обрт помал од 2 милиони евра).
Барателот занаетчија потребно е да биде запишан во Регистарот на Занаетчии, согласно Правилникот за исполнување на минимални технички услови за вршење на занаетчиска дејност.

 

За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s