ИПАРД 2018-Производство на хартија и картон


images

ИПАРД покрива до 65% за вашите инвестиции за производство на картон и хартија и тоа: за брановидна хартија и картон, производство на амбалажа од брановидна хартија и картон, производство на картонски кутии на склопување, производство на амбалажа од цврсти блокови, производство на останата амбалажа од хартија и картон, производство на вреќи и кеси од хартија, производство на канцелариски фасцикли за акти и сл.

Во овој тип на инвестиција  може да аплицираат:
  1. Земјоделско стопанство
  2. Трговско друштво / трговец поединец
  3. Задруга
  4. Занаетчија
Критериуми за микро претпријатијата се до 10 вработени со годишен обрт до 2 милиони евра како и мали претпријатија кои имаат имаат до 50 број на вработени и се со годишен обрт до 10 милиони евра.
Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 1.500 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.
Потребно е да сте лоцирани во средини (мали градови и села) до 30.000 жители.

 

За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s