ИПАРД 2018-Производство на брашно


Food Network Kitchen’s Baking Ingredient Guide to Flour for THANKSGIVING/BAKING/WEEKEND COOKING, as seen on Food Network.

ИПАРД програмата кофинансира производство на мелнички производи и мелење на жита: производство на брашно, гриз, прекрупа или топчиња од пченица, ‘рж, овес, пченка и други жита, производство на брашно од ориз, производство на брашно од сушен мешункаст зеленчук, корен или трупка или од ореови плодови за јадење во мерка Диверзификација на фармите и развој на бизниси за создавање на мали капацитети за производство на храна.

Во овој тип на инвестиција  може да аплицираат:
  • Земјоделско стопанство
  • Трговско друштво / трговец поединец
  • Задруга
  • Занаетчија
Критериуми за микро претпријатијата се до 10 вработени со годишен обрт до 2 милиони евра како и мали претпријатија кои имаат имаат до 50 број на вработени и се со годишен обрт до 10 милиони евра.
Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 1.500 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.

 

За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s