ИПАРД 2018- Дрвна индустрија


gradezna-drvo

За дрвната индустрија ИПАРД кофинансира проекти со неповратен грант од 65% во мерка Диверзификација на фармите и развој на бизниси.

ПРИФАТЛИВИ БАРАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

  1. Земјоделско стопанство

  2. Трговско друштво / трговец поединец

  3. Задруга

  4. Занаетчија

Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 1.500 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.

Критериуми за микро претпријатијата се до 10 вработени со годишен обрт до 2 милиони евра како и мали претпријатија кои имаат имаат до 50 број на вработени и се со годишен обрт до 10 милиони евра.

 

За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s