ИПАРД 2018-Етно ресторани


etno-restoran

ИПАРД програмата ги кофинансира инвестициите кои имаат за цел да го подобрат руралниот туризам,  ИПАРД максимално кофинансира  1.000.000 евра или процент на кофинансирање до 65%.

Овој тип на поддршка за објекти наменети за рурален туризам опфаќа:
          Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти во руралните средини и/или стари традиционални земјоделски објекти (воденици, плевни, итн.) за нудење на услуги за сместување, рурален музеј, минимални санитарно-хигиенски услови, угостителство, дегустација, продажни места, како и инвестиции во придружни рекреативни капацитети;
          Набавка на опрема за достигнување на минималното-техничките услови за работа, комуналии, вклучувајќи обезбедување на инфраструктура и опрема за одржлив употреба на енергија од обновливи извори;
          Набавка и инсталација на опрема за исполнување на еколошките, санитарни и хигиенски стандарди;
          Инвестиции во опрема за угостителска дејност, дегустации, како и инвестициите во опрема за дополнителни рекреативни објекти.

 

За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s