ИПАРД 2007-2013 Игри и играчки производство


igri
Доколку се занимавате со производство на игри и играчки, може ги искористите средствата од ИПАРД програмата за подигнување на објекти и/или набавување опрема во подмерка 30214 ПРОМОВИРАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАЕТИ од мерката 302 Диверзификација и развој на рурални економски активности. Потребно е инвестицијата да биде во рурална средина, односно населено место под 30.000 жители.

ИПАРД ве кофинансира со грант од 65% од вкупната инвестиција. Минималната прифатлива вредност на инвестиција по поднесено Барање за финансика поддршка изнесува 1.500 евра во денарска противвредност. Максималниот износ на прифатливи трошоци по корисник за целокупниот временски период за имплементација на ИПАРД ПРОГРАМАТА 2007-2013 изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.
ПРИФАТЛИВИ БАРАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
  1. Земјоделско стопанство
  2. Трговско друштво / трговец поединец
  3. Занаетчија

 

Трговските друштва или Трговците поединци се прифатливи како баратели доколку истите се рангирани во категорија на микро претрпијатие ( до 10 вработени и помал годишен обрт од 2 милиони евра).
Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s