ИПАРД 2007-2013 Одгледување на пчели и матици


pceli roj

Доколку сте регистрирани како:
1.Земјоделско стопанство
2.Трговско друштво / трговец поединец
3. Задруга
Може да аплицирате во мерка 30221 воведување на алтернативни системи за земјоделско производство во ИПАРД програмата за 65% поддршка. Потребно е да сте регистрирани со приходна шифра 01.49 Одгледување на други животни.

ИПАРД поддржува одгледување и размножување на пчели (производство на матици и легла и сандаци за пчели) за производство на мед и пчелин восок.

Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 1.500 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.
Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting

 

(содржините се преземаат само со писмена согласност од СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s