ИПАРД 2007-2013 Ветеринарни амбуланти и станици во приватна сопственост


veterina
Тип на инвестиција 30232 ВОСПОСТАВУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРИВАТНИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ УСЛУГИ.
Проектот е прифатлив за финансирање доколку локацијата на која е планирано да се реализира инвестицијата се наоѓа во рурална средина (до 30.000 илјади жители). Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 1.500 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.
ПРИФАТЛИВА ВРЕДНОСТ ЗА КО-ФИНАНСИРАЊЕ

Минималната прифатлива вредност на инвестиција по поднесено Барање за финансика поддршка изнесува 1.500 евра во денарска противвредност. Максималниот износ на прифатливи трошоци по корисник за целокупниот временски период за имплементација на ИПАРД ПРОГРАМАТА изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.
Барателот може да биде ТРГОВСКО ДРУШТВО / ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ основано согласно Законот за трговски друштва, рангиран како мало или микро претпријатие. Микро претпријатије е до 10 вработени со годишен обрт до 2 милиони евра.

 

Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: http://www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s