ИПАРД 2007-2013 Парфеми, сапуни, тоалетни препарати


sapunИПАРД поддржува Производство на миризливи мешавини, парфеми, тоалетни препарати и козметички сапуни со 65% финансиски неповратен грант.
Во овој тип на инвестиција 30212 Создавање на активности за непрехрамбени активности може да аплицираат:
  1. Земјоделско стопанство
  2. Трговско друштво / трговец поединец
  3. Задруга
  4. Занаетчија

Во случај на инвестициите во постоечки капацитети за производство на етерични масла / парфеми и тоалетни препарати / фармацевтски препарати барателот потребно е да достави доказ за имплементирање на стандардите пропишани со Добрата Производна Пракса додека пак при нови инвестиции потребно е Барателот на крајот на реализација на инвестицијата да достави доказ за имплементирање на стандардите пропишани со Добрата Производна Пракса.
Потребно е претпријатијата да се лоцирано во средини (мали градови и села) до 30.000 жители кои се сметаат за рурални средини и се опфатени од ИПАРД програмата. Исто така, микро претпријатијата до 10 вработени со годишен обрт до 2 милиони евра како и мали претрпијатијата кои имаат имаат до 50 број на вработени и се со годишен обрт до 10 милиони евра влегуваат во ИПАРД критериумите. Потребно е барателите да имаат соодветен доказ (диплома или сертификат) за образование од дејноста или да се согласни дека ќе посетуваат соодветна обука од дејноста.

 

Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 1.500 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.

 

Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се превземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s