ИПАРД 2007-2013 Месо и преработка – модернизација на производствени капацитети


MODERNIZACIJA NA K ZA MESO
Мерка 103 Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибни производи со нивно преструктуирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија. Минималната прифатлива вредност кофинансирање од 50% на инвестиција изнесува 10.000 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра во денарска противвредност.

Тип на инвестиција
10343 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО
Кој може да биде корисник по мерка 103?
  • Правни лица основани согласно Законот за трговски друштва, кои влегуваат во рамките на мало и средно претпријатие согласно Препораката 2003/361/ЕС, и кои се регистрирани во системот на ДДВ во согласност со Законот за данокот на додадена вредност.
  • Земјоделски задруги основани согласно Законот за земјоделски задруги со основна дејност земјоделство само за подмерките 10321 Инвестиции за воспоставување и модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук и 10331 Инвестиции за воспоставување и модернизација на собирни центри за млеко.
Со тоа што правните лица во рангот на големи претпријатија можат да аплицираат за финансиска поддршка само во случај кога целта на инвестицијата е достигнување на стандардите на Заедницата . Исто така се одобруваат апликации на средни претпријатија и мали претпријатија, кои имаат над 10 вработени и обрт од над 2 милиони евра. Микро претпријатијата со вработени под 10 лица и обрт под 2 милиони евра не може да ја користат оваа мерка.
 
Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се превземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s