ИПАРД 2007-2013 За рибници неповратни средства


ribnik
ИПАРД програмата поддржува развивање на алтернативни системи во земјоделското производство, како што е аквакултурата, со грант од 65%. Потребно е локацијатата на инестицијата да се наоѓа во рурална средина, односно во населено место кое брои под 30.000 илјади жители. Потребно е Барателот за аквакултура во моментот на поднесување на барањето за финансиска поддршка да има обезбедено Дозвола за користење на вода издадена од страната на Министерство за животна средина согласно Законот за водите.

Барателот за постоечки капацитети за акавакултура кои се предмет на инвестиција треба да обезбедат дозвола за аквакултура односно во случај за воспоставување на нови капацитети за аквакултура потребно е да се обезбеди дозвола за аквакултура на крајот на реализација на инвестицијата согласно Законот за рибарство и аквакултура како и Согласност дадена од страна на сопствениците на парцелите за поставување на доводен цевковод (од тиролскиот зафат до рибниците), доколку парцелите низ кои поминува или е планирано да се постави доводниот цевковод не се во сопственост на барателот или нема право на користење на истите.

 

Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 3.000 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 550.000 евра во денарска противвредност.

 

Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се превземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s