ИПАРД 2007-2013 Откупни центри за овошје и зеленчук преку


otkupni centri - ladilnik
ИПАРД програмата ги поддржува откупните центри наменети за овошје и зеленчук. Како потенцијални корисници може да се јават:
  • Правни лица основани согласно Законот за трговски друштва, кои влегуваат во рамките на мало и средно претпријатие(согласно Препораката 2003/361/ЕС), и кои се регистрирани во системот на ДДВ во согласност со Законот за данокот на додадена
  • Земјоделски задруги основани согласно Законот за земјоделски задруги со основна дејност земјоделство за тип 10321 Инвестиции за воспоставување и модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук
Претпријатијата кои се лоцирани во средини (мали градови и села) до 30.000 жители се сметаат за рурални средини и се опфатени од ИПАРД програмата. Исто така, микро претпријатијата до 10 вработени со годишен обрт до 2 милиони евра како и мали претрпијатијата кои имаат имаат до 50 број на вработени и се со годишен обрт до 10 милиони евра влегуваат во ИПАРД критериумите. Потребно е барателите да имаат соодветен доказ (диплома или сертификат) за образование од дејноста или да се согласни дека ќе посетуваат соодветна обука од дејноста.
Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 10.000 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра во денарска противвредност.
Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се преземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s