ИПАРД 2007-2013 Оранжерии, пластеници, стакленици- модернизација и реконструкција


plastenici50% неповратни средства по инвестиција може да се добијат од ИПАРД, за пластеници, стакленици или оранжерии.
МЕРКА 101 – ИНВЕСТИЦИИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВА СО ЦЕЛ НИВНО ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И НАДГРАДБАЗА ДОСТИГНУВАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Тип на инвестиција 10131 ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПЛАСТЕНИЦИ (СО ИСКЛУЧОК НА ТУНЕЛСКИ ФОЛИИ) И СТАКЛЕНИЦИ

Редовната стапка на ко-финансирање на прифатливите трошоци за инвестициите изнесува 50%.
Овој процент може да биде зголемен во следните случаи:
– 55% од прифатените трошоци за ко-финансирање на инвестиции на земјоделски стопанства чиј носител е на возраст од 18-40 години,
– 60% од прифатените трошоци за ко-финансирање на инвестиции на земјоделски стопанства во планински региони, листата на планински региони
– 65% од прифатените трошоци за ко-финансирање на инвестиции на земјоделски стопанства во планински региони и чиј носител е на возраст од 18-40 години и
– 75% за инвестициски проекти спроведени во региони каде што Комисијата определила дека се случиле исклучителни природни непогоди или за инвестиции на земјоделски стопанства со цел спроведување на нитратната директива за заштита на водите од загадување предизвикано од нитрати кои потекнуваат од земјоделството која е предмет на постоење на национална стратегија.
Вкупна вредност на прифатливи трошоци за ко-финансирање по поединечен корисник изнесува во минимален износ на прифатливи трошоци од 3.000 евра; Еден корисник може да користи средства за инвестиции од мерка 101 во максимален износ од 2.300.000 евра за финансискиот период 2007 – 2013.
Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се превземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s